Z naší historie:

Historická fotografie
clenove_hist.jpg, 21kB
Historie svazu začíná dnem 20. 1. 1963, kdy na 1. ustavující schůzi vznikl Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, který se později přejmenoval na Český zahrádkářský svaz. U jeho zrodu stál Vladimír Konečný, Alois Ševčík, Viktor Šťastný a Josef Dlouhý, který byl zvolen 1. předsedou. Organizace tehdy měla kolem 200 členů.
Koupě a oprava domu
oprava_zd2.jpg, 22kB
Velkým mezníkem v životě brušperských zahrádkářů se stala koupě domu na náměstí č. p. 14, který v roce 1969 byl nejzanedbanějším domem na náměstí. Během jednoho roku byl však zrekonstruován tak, že v dolních místnostech byla zřízena vinárna a během pozdějších let se v horních místnostech konaly výstavy ovoce a zeleniny. Tyto prostory se pronajímaly i pronajímají dodnes k různým soukromým oslavám či besedám. Zahrádkáři během roku pořádají pro ostatní brušperské občany několik besed, zájezdů a rovněž se prezentují na své výstavě ovoce a zeleniny. V současnosti má brušperská organizace kolem 100 členů, jejím předsedou je Ing.Ivana Gromotovičová.

APLIKACE
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
POČÍTADLOTyto stránky připravuje