Rostlinolékařské informace - Jaro

Jaro je již v plném proudu, na zahrádkách je živo, ale ožívají nejen rostliny a pěstitelé, ale také mnoho chorob a škůdců. Zde je pak věčné dilema jak proti těmto nepřátelům, námi pěstovaných rostlin, bojovat, případně zda vůbec bojovat. V přírodě existuje určitá biologická rovnováha, která však není pravidelná, ale probíhá v určitých cyklech. To znamená, že se rozmnoží nějaký škůdce, jeden rok totálně zničí určité porosty. Následně se začnou množit predátoři tohoto škůdce až je škůdce úplně potlačen. Predátoři pak zahynou hladem a z několika přeživších škůdců a predátorů vznikají nové populace. Tyto cykly se po několika letech opakují. Mnozí jste si všimli u Odry dubů, které jednou za 4 -8 let totálně ožerou housenky obaleče dubového a v srpnu jsou tyto stromy úplně bez listů. Podobné cykly probíhají v přírodě u všech rostlin, někdy jsou nenápadné bez výrazných projevů, někdy jsou dobře viditelné. Člověk do toho však zasáhl dvěma způsoby: 1) vytvořil velké plochy jednoho druhu rostliny (monokultury), 2) přivezl z jiných zemí nové škůdce, kteří zde nemají přirozené nepřátele a jediná ochrana je chemická. Podobně je tomu u chorob, kdy naše rostliny nemají žádnou obranu vůči těmto novým chorobám a nezbývá než chemie a také šlechtění na odolnost.

Teď již ale několik praktických rad.

Škůdci: 1) Právě se objevili brouci květopase jabloňového , je to malý, asi 4 mm velký šedivý brouk nosatec. Samička klade vajíčka do květních pupenů, larvy vyžerou pestík, pupeny hnědnou a zasychají. Když takový pupen roztrhneme, uvnitř je bílá larva květopase, larva přelézá do dalších pupenů a zničí několik poupat. Když je květopasu málo a jabloně mají velkou násadu květů, tak za nás udělají probírku. Horší je, že si vybírají některé odrůdy, které pak nemají ani jablíčko a někde je úroda velká a plody malé. Jestli máte na zahradě květopase se přesvědčíte, když ráno, kdy je chladno vezmete velký světlý deštník, obracený dáte pod větev do které pak klepnete. Ztuhlí brouci napadají do deštníku. Ovocnáři považují za škodlivou hranici tří a více brouků na sto poupat. Květopas je náš domácí a má spoustu přirozených nepřátel, jeho škodlivost není proto pravidelná. Postřik se provádí teď. Přípravky: Calypso 480 EC, Mospilan 20 SP, Reldan 40 EC, Karate 2,5 WG, Novodor FC, Talstar 10 EC, Torant. Jakmile se první květy otvírají je již postřik neúčinný. 2) Další škůdce, který se na nás chystá je pilatka švestková , je to drobná muška, šedočerné barvy, několik mm velká. Patří mezi blanokřídlý hmyz. Její larvy vyžírají začínající semeno v malém plůdku po odkvetení. Někdy můžete pozorovat opad 4 – 5 mm velkých plodů. Když takový plod rozříznete, je uvnitř vykousaný, někdy tam najdete i larvu. Jedna larva vykouše 3- 4 plody. Někdy bývá zničeno až 90% plodů a přes bohaté kvetení zůstane na stromě jen několik plodů. Pilatka napadá hlavně slivoně (švestky, ryngle, mirabelky). O množství pilatek se přesvědčíte vyvěšením bílých lepových desek na strom na počátku kvetení peckovin. Vlastní chemická ochrana se provádí když začínají opadávat bílé korunní plátky. V tuto dobu již včely květy nenavštěvují a pilatky začínají klást vajíčka. Přípravky: Calypso 480 SC, Reldan 40 EC, Zolone.

Choroby: 1) Kadeřavost listů broskvoní . Jeden postřik již měl být provedený v době kdy prášily jehnědy lísek, teď můžeme provést další postřik . Přípravky: Delan 700 WDG, Dithane Nes – Tec, Dithane M 45, Novozir MN 80 NEW, Syllit 65 WP, Thiram Granuflo. Doporučuje se přidat vhodné smáčedlo . 2) Višně, třešně, meruňky - moniliový úžeh květů. Je podmíněn chladným a deštivým počasím v době kvetení. Je- li v době kvetení suché a slunné počasí, není postřik nutný. Je to houba která prorůstá z květu do větviček a v případě silného napadení hnědnou a odumírají plodonosné větvičky , případně i celé větve. Postřik provádíme na počátku kvetení a ještě jednou v plném květu. Povolené přípravky nesmí být toxické pro včely. Některé odrůdy jsou vůči této chorobě odolnější. Přípravky: Baycor 25 WP, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Sporgon 50 WP, Talent, Teldor 500 SC, Rovral 50 WP . 3) Angrešt - Hnědé padlí (americké padlí). Hodně se šířící choroba, která dovede úplně zničit angrešty. Kupujete-li nové rostliny, žádejte odrůdy odolné vůči této nemoci. Ošetření 1x při rašení - před květem a 2 – 3x brzy po odkvětu. Vhodný je také 1 postřik po sklizni. Přípravky: Bioan, Bioton, Discus, Kumulus WG, Sulikol 750 SC, Bayleton 25 WG, Fundazol 50 WP, Karathane LC, Rubigan 12 EC. Přidat smáčedlo. 4) Strupovitost jabloní . Je to hodně rozšířená a nebezpečná choroba. Důležité je vědět, že houba přezimuje na spadaném listí, plodech a hlavně na drobných zaschlých plodech, které zůstaly přes zimu na stromech. V období rašení jabloní se z těchto zdrojů uvolňuje velké množství výtrusů. Důležitá je proto preventivní ochrana, to znamená spadané listí kompostovat , nenechat na stromech suché plody (houba umí zabránit, aby tyto napadené plody spadly na zem). Problém je v případě, že tuto prevenci neudělá soused a pak nezbývá než chemické ošetření. Šíření této choroby je závislé na počasí a ovocnáři mají program, který jim s ohledem na počasí hlásí vhodný okamžik chemického ošetření. V každém případě je důležité jedno ošetření při rašení – to je teď, a další hned po odkvětu. Přípravky: Novozir MN 80, Polyram WG, Rubigan 12 EC, Scora 250 EC, Syllit 65, Topas C 50 WP, Zato 5O WG, Baycor, Captan 50 WP, Dithane, Clarinet 20 SC.


Zpracoval Ing. Otakar Šteffek


APLIKACE
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
POČÍTADLOTyto stránky připravuje