Žrout tújí

Molovka zeravová Argyresthia thuiella

      Drobný motýlek, rozpětí křídel 5 ÷ 7 mm. Přední křídla jsou poměrně úzká, zadní kopinatá s dlouhými třásněmi, hlava a hruď jsou bělavé, zadeček a nohy šedé. Na zadním okraji křídla jsou 3 tmavé skvrny, prostřední je největší. Zadní křídla jsou šedá. Molovka zeravová pochází ze Severní Ameriky, v Evropě byla poprvé zaregistrována v Holandsku v roce 1974. Po svém zavlečení do Evropy se molovka zeravová začala rychle šířit. Během dvou desetiletí osídlila většinu území západní a střední Evropy. V České republice byla poprvé zjištěna na více místech v roce 1988. V současné době se vyskytuje po celém území s výjimkou horských poloh v závislosti i přítomnosti hostitelských rostlin. Šíří se anemochorně a transportem sazenic hostitelských dřevin. Molovka zeravová má v průběhu roku jedinou generaci. Imaga se líhnou podle teploty stanoviště zhruba od konce května do poloviny června. V této době kladou samičky vajíčka na nové výhonky zeravů. Housenky se líhnou po několika dnech a okamžitě se zahlodávají do letorostů, v jejichž ose později vyžírají 2-3 cm dlouhou chodbičku. Dorostlá housenka je až 5-6 mm dlouhá, nevýrazně červenozelená nebo hnědozelená s černou hlavou. V prvním roce života prodělávají čtyři svlékání, takže přezimují jako pátý larvální instar ve vyhlodané chodbičce, kde se v dubnu nebo počátkem května kuklí. Stadium kukly trvá asi 3 týdny. Molovka zeravová způsobuje nápadné znehodnocení zeravů. Hostitelskými rostlinami molovky zeravové jsou zeravy (Thuja spp), méně často cypřišky (Chamaecyparis spp). V našich sledováních byla zjištěna především na zeravu západním (Thuja occidentalis), méně početně na zeravu řasnatém (T. plicata). Ochrana cypřišovitých proti molovkám: Jako nejvhodnější termín chemické ochrany je období aktivního letu motýlů a kladení vajíček. Jako nejvhodnější doba postřiku je první polovina června, dále pak provést ochranný zásah na počátku července a po 14 dnech postřik zopakovat. Bylo ověřeno, že molovka zeravová přezimuje jako housenka ve větvičkách zeravů, v nichž se na jaře kuklí. Dospělci létají od poslední dekády května do druhé poloviny června. Na ochranu jehličnanů byly testovány dva druhy přípravků, které byly aplikovány na přelomu června a července. Proti molovce zeravové byly nejúčinnějšími přípravky Mospilan 20 SP (acetamiprid) a Dimilin 48 SC (diflubenzuron) aplikované koncem června.


APLIKACE
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
POČÍTADLOTyto stránky připravuje