Rostlinolékařské rady - podzim

Na podzim toho již mnoho není, ale něco se dá ještě stihnout.

  1. U broskvoní je možné preventivně ošetřit rostliny již teď (po opadu listů) proti kadeřavosti mědnatými přípravky. Jsou to Kuprikol 50, Champion 50WP, je dobré přidat smáčedlo, např. Silwet L-77.
  2. Odstranit ze stromů zaschlé napadené plody. Houby, které způsobují hniloby plodů, umí zabránit jejich opadů na zem a tím si brzy na jaře zajistí rychlé šíření výtrusů na okolní stromy z těchto mumifikovaných plodů.
  3. Opadané listy i plody je možné bez problému kompostovat, tyto patogenní houby v půdě nepřežívají. Kompost je možné vylepšit páleným vápnem, nebo dusíkatým vápnem.

Co v novém roce.

  1. Opět ošetřit broskve měďnatými přípravky. Ošetření provádět v době nalévání pupenů.
  2. Pokud máte na švestkách puchrovitost, ošetřete měďnatými přípravky i švestky na začátku rašení.
  3. V našem regionu je hodně rozšířená pilatka švestková a pilatka žlutá. Jsou to drobné vosičky. Larvy těchto škůdců vyžírají pestík a začínající plod. Malé švestky pak ve velikosti 4 – 5 mm opadávají. Po rozříznutí je vnitřek plodu vyžraný. Pilatky dovedou několik let po sobě zničit až 90% úrody. Nářky zahrádkářů ,že švestky kvetou a neplodí, může způsobit právě pilatka, napadá i ryngle a mirabelky. Ochrana je jednoduchá a velmi účinná. Stačí postřik v době kdy již větší část korunních plátků opadla. Včely již na takový strom nelétají. Postřik provést důkladně přípravkem Kalypso nebo Reldan 40 EC.
  4. Dalším nepříjemným škůdcem na jaře je květopas. Brouk 3-5 mm dlouhý, šedivý. Jeho larvy vyžírají pestíky v nerozvitých poupatech jabloní. Stromy začínají nakvétat, poupata pak hnědnou a nerozevírají se . Po roztržení je uvnitř bílá larva. Napadají přednostně některé odrůdy jabloní. Dovedou zničit až 90% úrody. Dospělci vylézají ze země brzy na jaře, v době začínajícího rašení pupenů. Shromažďují se na větvích jabloní a živí se okusem pupenů. Škody způsobené tímto požerkem nejsou velké, hlavní škody způsobuje larva. Zjištění květopase není složité. Stačí vzít světlý deštník a ráno, když jsou brouci ztuhlí chladem, jej obráceně rozevřít pod tenkými větvemi jabloně. Když do větví klepneme, padají brouci do deštníku. Toto děláme ve fenofázi začínajícího myšího ouška. Setřepeme-li z jedné menší jabloně 10 i více brouků, je nutný postřik. Postřik děláme včas, než jsou do poupat nakladené vajíčka. Je zajímavé, že ovocnáři malé množství květopasů vítají, neboť jim přirozeně sníží množství plodů. Při nadměrné úrodě jsou plody malé a neprodejné. Vhodné přípravky jsou: Karate 2,5 WG, Talstar 10 EC, Torant.
Ing. Otakar Šteffek

Ukázky chorob jádrovin
choroby jadrovin

APLIKACE
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
POČÍTADLOTyto stránky připravuje